Vedení účetnictví a daňové evidence

Vedeme účetnictví všem daňovým subjektům (právnickým i fyzickým osobám). Klientům poskytujeme i konzultace v oboru účetnictví a daní.

Dohled nad ekonomikou firmy a poradenství

Poskytujeme průběžné výsledky hospodaření Vaší společnosti. Možnost analytického členění nákladů a výnosů.

Zpracování mezd a daňových přiznání

Zajišťujeme externí zpracování mezd, zastoupení při jednání se ZP a ČSSZ. Zpracujeme Vám daňové přiznání k DPPO, DPFO, DPH, silniční dani...

Poradenství a zprostředkování dotací

Konzultace v oblasti dotační politiky. Zajištění komplexní podpory v této problematice. Vyřizování žádostí o dotace.